فودوکو مرجع تامین کننده مواد اولیه غذایی


در سال ١٣٩٠ بعنوان یکی از شرکت های واردکننده و تامین کننده مواد اولیه در صنایع مختلف تولیدی کشور ایران تاسیس گردید. این مجموعه با استفاده از تجربه های دیرینه مدیریت و همکاران فعال خود توانسته است نیاز کارخانجات تولیدی و مشتتران خود را به انجام برساند. برنامه های آینده مجموعه فودوکو,حضور فعال در بازارهای صادراتی و بزرگترین واردکننده و تامین کننده برتر مواد اولیه جهت کمک به توسعه و پیشرفت صنایع تولیدی کشور از طریق تامین مواد اولیه درجه یک از برندهای معتبر و ارائه خدمات کامل به واحدهای تولیدی و کارخانجات در سطح کشور می باشد.